Mediation

Bij mediation willen partijen er samen uitkomen. Tijdens mediation gaan partijen samen om tafel. De mediator zal het gesprek tussen partijen begeleiden. Bij mediation staat vrijwilligheid centraal. Dit houdt in dat partijen vrijwillig aan tafel zitten. De mediator is onpartijdig en partijen krijgen evenveel spreektijd. Dit laatste heeft te maken met de gelijkwaardigheid tussen partijen. Tenslotte geldt er een geheimhoudingsplicht tijdens mediation.

Waarvoor kan mediation worden ingezet?

Mediation kan voor alle conflicten worden ingezet, zolang partijen een gezamenlijke oplossing willen!

Wat zijn de voordelen van mediation?

Het grote voordeel van mediation is dat partijen zelf de oplossing bedenken!
Afspraken staan niet vast totdat ze getekend zijn!
Echtscheiding van A tot Z geregeld!
Niet naar de rechtbank!

U kunt bij mij terecht voor de volgende soorten Mediation:

✓ Familiemediation (conflicten binnen families).
✓ Echtscheidingsmediation.
✓ Arbeidsmediation.
✓ Mediation met buren.
✓ Mediation met betrekking tot het herstellen van de communicatie.

Intake

Ik zal even dieper ingaan over de echtscheidingsmediation. Tijdens een echtscheidingsmediation zal er eerst een intake plaatsvinden om met elkaar kennis te maken en om eventueel te kijken of er een klik is. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten een klik voelen en in die zin zich veilig/vertrouwd voelen.

Mediationgesprekken

Na de intake zullen er mediationgesprekken plaatsvinden, waarin alle onderdelen van de echtscheiding besproken worden. Zo zal er een ouderschapsplan moeten worden opgesteld indien er sprake is van minderjarige kinderen. Daarnaast kan er eventueel een alimentatieberekening worden opgesteld. Tenslotte zou er een echtscheidingsconvenant moeten worden opgesteld. Na de gesprekken stel ik alles op en stuur ik de stukken in concept naar jullie toe. Indien jullie punten gewijzigd willen hebben zal ik de punten wijzigen. Wanneer jullie akkoord zijn maken wij met elkaar een afspraak om de stukken te ondertekenen.

Afronding

Na het ondertekenen van de stukken stuur ik de stukken op na de advocaat. De advocaat stelt een gezamenlijk verzoekschrift op en stuurt alles door naar de rechtbank. Jullie hoeven niet naar de rechtbank. Nadat de rechter de uitspraak heeft gedaan krijgen jullie de beschikking thuis gestuurd met een akte van berusting. Zodra jullie de akte van berusting ondertekenen en terugsturen naar de advocaat, zal de advocaat de echtscheiding laten inschrijven bij de gemeente. Zodra de echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente, is de echtscheiding definitief.

Kosten

De kosten van mediation hangt af of u of jullie beiden voor een gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komen. Jullie hoeven niet zelf een rechtsbijstandverzekering te hebben. Ik kan als MfN-mediator een toevoeging aanvragen bij de rechtbank. Er wordt hier gekeken naar de inkomensgrens. Zie www.rvr.org voor meer informatie of zie onderstaand schema:

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij Mediation:

  Alleenstaand     Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin    
Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2021 t/m € 21.300 € 21.301 t/m € 30.000 Boven de € 30.000 t/m € 29.600 € 29.601 t/m € 42.400 Boven de € 42.400
Eigen bijdrage bij mediation vier uur of meer € 59 € 117* Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging € 59 € 117* Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

 

Bij een echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap/beëindiging samenleving wordt er gekeken naar jullie verzamelinkomen apart. Voor vragen over gesubsidieerde rechtsbijstand neem gerust contact op.

Indien gesubsidieerde rechtsbijstand niet voor jullie geldt neem vrijblijvend contact op. U kunt kiezen voor een uurtarief of een pakketprijs. De prijzen zijn inclusief BTW. Dit stem ik graag met jullie af tijdens een intake. Daarnaast is het mogelijk om mediation en succesvol scheiden (scheidingscoach) te combineren. Ik zal dan een pakketprijs aanbieden in overleg met u/jullie.

Het All-in pakket compact is voor mensen die veel zelf kunnen doen een stukje advies en begeleiding  nodig hebben. Het All-in pakket standaard is het meest uitgebreide pakket. In dit pakket wordt je stap voor stap begeleid, zodat jullie weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Aan tafel vinden de gesprekken en onderhandelingen uitgebreid plaats. 

All-in pakket compact  Als je veel zelf kunt doen                                                                                                                     € 750 p/p
Ouderschapsplan | alimentatie berekeningen | financieel overzicht inclusief toeslagen | 3 mediation-gesprekken | scheidingsovereenkomst (convenant)| kindgesprek (vanaf 12 jr.)

All-in pakket Standaard Full service                                                                                                                                          € 1250 p/p
Ouderschapsplan | alimentatie berekeningen | financieel overzicht inclusief toeslagen | maximaal 7 mediation-gesprekken | scheidingsovereenkomst (convenant)| kindgesprek (vanaf 12 jr.)

Uurtarief                                                                                                                                                                                                € 181 p/u  Indien u liever geen pakket wil, kunt u kiezen voor het uurtarief. Onder het uurtarief worden niet alleen de gesprekken meegerekend, maar ook de opgestelde overeenkomsten, alimentatieberekeningen, email- en telefonisch contact.    

In de pakketprijzen zijn niet de advocaatkosten en de rechtbankkosten meegerekend. 

Neem contact op

  Torres Juristen & Mediation

  mr. Pamela Torres
  Wilhelminalaan 2
  1623 MA Hoorn
  0228 528 474
  06 21326737

  Referenties

  Torres Juristen en Mediation
  01/01/1970