Een vrouw moet aan haar ex-man, die verlaging vroeg van partneralimentatie i.v.m. inkomensverlies (niet verwijtbaar), moet het teveel ontvangen partneralimentatie terugbetalen. Volgens de Hoge Raad leidt de terugbetalingsverplichting niet tot onaanvaardbare gevolgen nu de vrouw een vermogen heeft van € 30.000,– (Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden 3 mei 2018).