Privacy verklaring

Wet op de Privacy

Het doel van deze pagina is u te informeren over hoe Torres Juristen & Mediation omgaat met de privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Dit is per 25 mei 2018 voorgeschreven in de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Website

De website van Torres Juristen & Mediation is beveiligd met het zogenaamde SSL certificaat. Dit houdt in dat vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld de gegevens die u via het contactformulier verstuurt, versleuteld wordt verzonden. Daarmee voldoet de site aan de hoogste standaard en eisen. U kunt zien of een site beveiligd is door bovenin de browser te kijken; het slotje en de S in de URL geeft aan dat deze beveiligd is met het SSL-certificaat.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een statistiekenprogramma dat Torres Juristen & Mediation relevante informatie over bezoeken op de website geeft. Deze informatie wordt geanonimiseerd verwerkt. Het doel hiervan is de website te optimaliseren of meer gerichte informatie op de site te zetten.

Persoonsgegevens

Wanneer u informatie aanvraagt, één of meerdere gesprekken heeft en/of traject volgt, legt Torres Juristen & Mediation deze gegevens vast.  Het doel van de verwerking van de gegevens is om u als de cliënt te kunnen helpen.
Tijdens een traject wordt er een dossier bijgehouden. Dit dossier met behandelgegevens wordt zodanig gearchiveerd dat alleen Pamela Torres van Torres Juristen & Mediation deze gegevens in kan zien. Zonder toestemming van de cliënt worden de gegevens niet aan derden verstrekt. Aan naaste familie wordt geen informatie verstrekt.
Torres Juristen & Mediation verzamelt:

  • BSN nummers;
  • GBA-gegevens;
  • Geboortedata;
  • Naam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mail;
  • Financiële gegevens;

Met deze gegevens zal Torres Juristen & Mediation uw zaak vertrouwelijk behandelen. Deze gegevens zijn nodig om uw zaak te behartigen en zullen nodig zijn om o.a. overeenkomsten en convenanten op te stellen.

Bewaartermijn

Torres Juristen & Mediation bewaart uw gegevens voor de termijn van zeven jaar.

Boekhouding

Torres Juristen & Mediation maakt gebruik van de diensten van Moneybird B.V. Via dit bedrijf stelt Torres Juristen & Mediation de facturen op. Dit houdt in dat zij inzage heeft in de NAW gegevens (Naam,  Adres en Woonplaats) van cliënten en de facturen van de gesprekken. Moneybird B.V. gaat hier vertrouwelijk mee om. Met Moneybird B.V. is een verwerkingsovereenkomst gesloten zoals dat hoort volgens de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

Torres Juristen & Mediation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@torresmediation.nl Torres Juristen & Mediation heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Torres Juristen & Mediation behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. De wijzigingen zullen op deze website bekend gemaakt worden, indien u na wijziging gebruik blijft maken van de website zal de gewijzigde privacy policy op hierop van toepassing zijn.